AT3教練機飛行訓練墜機 徐大鈞少尉殉職

空軍發生墜機意外,高雄空軍官校傳AT-3一名學員進行飛行訓練,不明原因在岡山區田厝一路77號附近墜機,飛行學員徐大鈞少尉被發現時,已經失去生命跡象,《三立新聞網》帶您關心現場狀況。

精 彩 Live 回 顧

回頂部